Recombinant Human Enoyl-CoA Delta Isomerase 1 [PRP-758ENZ]

SKU: PRP-758ENZ Categories: , Product Size: 2 ug, 10 ug, 100 ug |
Clear

Source: Escherichia Coli.
Synonyms: Enoyl-CoA delta isomerase 1, mitochondrial, 3,2-trans-enoyl-CoA isomerase, Enoyl-CoA Delta Isomerase 1, Delta(3),Delta(2)-enoyl-CoA isomerase, D3,D2-enoyl-CoA isomerase, Dodecenoyl-CoA isomerase, ECI1, DCI.