Recombinant Human Uridine-Cytidine Kinase 1 [PRP-317PKA]

SKU: PRP-317PKA Category:
Clear

Source: Escherichia Coli.
Synonyms: Uridine-cytidine kinase 1, UCK 1, Cytidine monophosphokinase 1, UCK1 Uridine monophosphokinase 1, URK1, FLJ12255, RP11-334J6.5, Uridine-cytidine kinase 1 isoform a.