Recombinant Human Tyr- 3/Trp-5 Mmonooxygenase Activation protein, Zeta [PRP-257PKA]

SKU: PRP-257PKA Category:
Clear

Source: Escherichia Coli.
Synonyms: YWHAZ, KCIP-1, MGC111427, MGC126532, MGC138156, 14-3-3 protein zeta/delta, Protein kinase C inhibitor protein 1, Tyr-3/Trp- 5 Monooxygenase Activation Protein Zeta, 14-3-3 Zeta.