Recombinant Mouse EPH Receptor B4 [PRP-2344PRO]

SKU: PRP-2344PRO Category: Product Size: 1 ug, 5 ug, 50 ug |
Clear

Source: Sf9, Baculovirus cells.
Amino Acid Sequence: LEETLLNTKLETADLKWVTYPQAEGQWEELSGLDEEQHSVRTYEVCDMKRPGGQAHWLRTGWVPRRGAVHVYATIRFTMMECLSLPRASRSCKETFTVFYYESEADTATAHTPAWMENPYIKVDTVAAEHLTRKRPGAEATGKVNIKTLRLGPLSKAGFYLAFQDQGACMALLSLHLFYKKCSWLITNLTYFPETVPRELVVPVAGSCVANAVPTANPSPSLYCREDGQWAEQQVTGCSCAPGYEAAESNKVCRACGQGTFKPQIGDESCLPCPANSHSNNIGSPVCLCRIGYYRARSDPRSSPCTTPPSAPRSVVHHLNGSTLRLEWSAPLESGGREDLTYAVRCRECRPGGSCLPCGGDMTFDPGPRDLVEPWVAIRGLRPDVTYTFEVAALNGVSTLATGPPPFEPVNVTTDREVPPAVSDIRVTRSSPSSLILSWAIPRAPSGAVLDYEVKYHEKGAEGPSSVRFLKTSENRAELRGLKRGASYLVQVRARSEAGYGPFGQEHHSQTQLDESESWREQLAVEHHHHHH.
Synonyms: Ephrin type-B receptor 4 (EC:2.7.10.1), Developmental kinase 2, mDK-2, Hepatoma transmembrane kinase, Tyrosine kinase MYK-1, Ephb4, Htk, Mdk2, Myk1.