Recombinant Human RNA Binding Motif Protein 3 [PRP-1462PRO]

SKU: PRP-1462PRO Category: Product Size: 5 ug, 20 ug, 1 mg |
Clear

Source: Escherichia Coli.
Amino Acid Sequence: MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSEEGK LFVGGLNFNT DEQALEDHFS SFGPISEVVV VKDRETQRSR GFGFITFTNP EHASVAMRAM NGESLDGRQI RVDHAGKSAR GTRGGGFGAH GRGRSYSRGG GDQGYGSGRY YDSRPGGYGY GYGRSRDYNG RNQGGYDRYS GGNYRDNYDN
Synonyms: IS1-RNPL, RNPL, RNA-binding motif protein 3, Putative RNA-Binding Protein 3, RNA Binding Motif (RNP1, RRM) Protein 3.