Recombinant Human Phospholipid Scramblase 1 [PRP-1271PRO]

SKU: PRP-1271PRO Category: Product Size: 2 ug, 10 ug, 1 mg |
Clear

Source: Escherichia Coli.
Amino Acid Sequence: MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDKQNSQMNA SHPETNLPVG YPPQYPPTAF QGPPGYSGYP GPQVSYPPPP AGHSGPGPAG FPVPNQPVYN QPVYNQPVGA AGVPWMPAPQ PPLNCPPGLE YLSQIDQILI HQQIELLEVL TGFETNNKYE IKNSFGQRVY FAAEDTDCCT RNCCGPSRPF TLRIIDNMGQ EVITLERPLR CSSCCCPCCL QEIEIQAPPG VPIGYVIQTW HPCLPKFTIQ NEKREDVLKI SGPCVVCSCC GDVDFEIKSL DEQCVVGKIS KHWTGILREA FTDADNFGIQ FPLDLDVK
Synonyms: MMTRA1B, Phospholipid scramblase 1, PL scramblase 1, Ca(2+)-dependent phospholipid scramblase 1, Erythrocyte phospholipid scramblase,MmTRA1b.