Recombinant Rabbit Matrix Metalloproteinase-9 [PRP-121ENZ]

SKU: PRP-121ENZ Categories: ,
Clear

Source: Baculovirus system, insect cells.
Synonyms: Matrix metalloproteinase-9, MMP-9, 92 kDa type IV collagenase, 92 kDa gelatinase, Gelatinase B, GELB, MMP9, CLG4B.