Recombinant Human Penta-EF-Hand Domain Containing 1 [PRP-099PRO]

SKU: PRP-099PRO Category:
Clear

Source: Escherichia Coli.
Amino Acid Sequence: MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMASY PYRQGCPGAA GQAPGAPPGSYYPGPPNSGG QYGSGLPPGG GYGGPAPGGP YGPPAGGGPY GHPNPGMFPS GTPGGPYGGAAPGGPYGQPP PSSYGAQQPG LYGQGGAPPN VDPEAYSWFQ SVDSDHSGYI SMKELKQALVNCNWSSFNDE TCLMMINMFD KTKSGRIDVY GFSALWKFIQ QWKNLFQQYD RDRSGSISYTELQQALSQMG YNLSPQFTQL LVSRYCPRSA NPAMQLDRFI QVCTQLQVLT EAFREKDTAVQGNIRLSFED FVTMTASRML.
Synonyms: Peflin, PEF protein with a long N-terminal hydrophobic domain, Penta-EF hand domain-containing protein 1, PEF1, ABP32, PEF1A.